Evde Bakma Maaşı Almak İsteyeceklere Müjde

Evde Bakım Aylığı 1000 Tl Oluyor
Epeyce ihtiyar veya belirli bir engeli olarak bakıma muhtaç durumdaki bireylerin bakımını üstlenen ve de böyle insanların bakımı ile ilgilenen insanlara evde bakım maaşı ödenir. Bu gelir devlet aracılığıyla verilmekte olup ve ayrıca şu an itibari ile Dokuz yüz yirmi dört TL. 2017 yılına girecekken bir müjde geldi aynı zamanda dairede bakma maaşına yeni yıl ile beraber %8 zam getiriliceği bildirildi. Böyle zam ile birlikte Dairede Bakım Aylığı 1000 Türk lirası Olmakta . Milletin pek çok kısmı şimdilerde böyle bir bir uygulamadan habersiz olduğu amacıyla bu haberi okuyan şahısların çevrelerinde böylece durumdaki insanlara nasihatte bulunarak, hükümetin hazırlamış olduğu işte bu olanaktan faydalanmalarını söylemeleri elzemdir. Şu ana değin Beşyüz bin şahıs bu destekten faydalansa bile yurdumuzda maateessüf bir sürü familya söz konusu işlemden habersiz.
Hükümetin vermiş olduğu bu maaştan web sayfamızı takip edenlerin haberleri vardır aynı zamanda nasıl alınacağı alanında bile bilgilendirmeleri önceleri yazmıştık. Fakat yeni okuyucularımız için tekrar etmekte yarar bulunuyor. Hanede bakma aylığı alınabilmesi amacıyla dairede ihtiyaç sahibi şahsın tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurul raporu alması gerekmekte ve ayrıca söz konusu rapor neticesi Yüzde elli ile üzeri bir engelinin bulunduğuna dair yazı olması gerekir. Ayrıca bu rapor içinde bulunan “ağır engelli” bölümünde da evet onayının yer alması gerekmekte. İşte bu işlemin yanı sıra farklı bir ayrıntı bile; evde bakıma muhtaç olan evde bakım maaşı 1000 lira kişinin yaşadığı hanede ki şahısların maaşlarının, hane halkından bulunan kişi için düşen gelirin altıyüzyedi Lira ’den az olması zorundadır. Söz gelimi hanede Beş birey var ise, çalışanların maaşları toplanır ve beşe bölünür ortaya çıkan sonuç 606.95 Lira 'dan az ise bu aylığı çekme imkanı kazanırsınız. Evde bakım aylığı engeli bulunan bulunan kişiye değil bakımını üzerine alan kişilere verilmekte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *